logo_motto
1 найменування, код, …
2 мета діяльності
3 Статут
4 структура підприємства
5 основні види діяльності
6 бюджет
7 обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету
8 Інформація про укладені за звітний період договори
9 Інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди
10 Кількість службових відряджень
11 Інформація про використання благодійних внесків
12 Місце для роботи запитувачів з інформацією — Інтернет (vcch1.vn.ua; цілодобово);
13 Норми витрат на копіювання, сканування (цифрове копіювання), або друк документів, що надаються за запитами — такі послуги не передбачені в лікарні (орієнуємось на "медицина в смартфоні" та безпаперовий документообіг);
14 Оприлюднення інформації розпорядником

Звіт про інвентаризацію основних засобів за 2018 р.