Комунальне некомерційне підприємство

"Вінницька міська клінічна лікарня №1"

Communal Noncommercial Enterprise
"Vinnitsia City Clinical Hospital #1"

Коммунальное некоммерческое предприятие
"Винницкая городская клиническая больница №1"

VCCH #1